Leerlingenraad

In onze school wordt jaarlijks bij het schooljaarbegin een leerlingenraad samengesteld.

Deze bestaat uit een afvaardiging van 3 leerlingen uit het 4de, het 5de en het 6de leerjaar.

De 9 afgevaardigde leerlingen worden democratisch verkozen.

De leerlingenraad vergadert onder leiding van de directeur. Voorstellen of opmerkingen van de leerlingenraad worden door het schoolteam en de ouderraad in de mate van het mogelijke gerealiseerd.

4de leerjaar

- Robbe Standaert

- Julie Uyttendaele

- Noa Van der Cruyssen

5de leerjaar

- Ferre Eeckhout

- Lobke Godderie

- Mathis Vandeperre

6de leerjaar

- Nand Debruyn

- Tiben Fredrix

- Margo Trooskens