klasuren

! Op woensdag eindigen de lessen om 11.25u !

Alle kinderen dienen tijdig op school te zijn!

Mogen wij u vragen dat ook de kleuters tijdig aanwezig zouden zijn. Op de speelplaats kan u ze toevertrouwen aan verantwoordelijke opvang of aan de leerkracht die toezicht houdt!