Medicatie

In het geval uw kind de lessen mag bijwonen maar medicatie moet innemen (medicatie bij ADHD, diabetici, beëindigen van een antibioticakuur,…) dienen de ouders een document in te vullen. Dit document kan op eenvoudige wijze verkregen worden via de klastitularis of via de website afgedrukt worden. Zonder dit document kan en mag geen medicatie toegediend worden tijdens de schooluren.

Zieke kinderen horen in het belang van de gezondheid van de andere kinderen en het kind zelf niet thuis op school.

Toedienen van medicatie in de school 2023.doc.pdf