Godsdienstkeuze

Godsdienstkeuze


Keuzeverklaring  De betrokken personen maken bij elke inschrijving in de school de keuze tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of de cursus in de niet-confessionele zedenleer. Eventueel kunnen ze ook kiezen voor een vrijstelling. Die keuze wordt door de betrokken personen uitdrukkelijk aangegeven op het keuzeformulier én door hen ondertekend. Het ingevulde keuzeformulier wordt binnen de acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving in de school, afgegeven aan de directeur.

De keuzeverklaring geldt in beginsel voor de ganse duur van de studies in de school. Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van vorig schooljaar, tenzij ze hun keuze wijzigen.

Wijziging van keuze De betrokken personen kunnen de keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar.

Principes bij gebrek aan leerkracht LBV

Indien het bij gebrek aan leerkracht LBV niet mogelijk is om de keuze van leerlingen in te vullen, gelden volgende principes:

De inspecteurs blijven zoeken naar een geschikte leerkracht LBV.  

Zodra er een leerkracht gevonden is, gaat de leerling terug naar de gekozen cursus.