schoolverzekering

Schoolverzekering

De school laat de kleuter/lager schoolkind onmiddellijk verzorgen door de huisdokter (zoniet door de snelst te bereiken geneesheer) en probeert de ouders (grootouders of familie) te verwittigen.

Schadeaangifte van een lichamelijk ongeval (Ethias)

Indien uw zoon of dochter op school of op de weg naar of van school het slachtoffer is geworden van een ongeval, dient u te werk te gaan als volgt :